யாழில் தொடரும் முதியோருக்கு எதிரான வன்முறைகள், இன்றைய யாழ்பாணத்தில் இது தான் முதியோரின் நிலையா? கொடுத்த பணத்தை திருப்பி கேட்கச் சென்ற வயது முதிர்ந்த பெண்ணை அடித்துக் கலைத்த பரிதாபம்.
Continue Reading